چهارمین جشنواره روز فیزیک ۱۳۹۷

انجمن علمی- دانشجویی فیزیک دانشگاه شهید بهشتی، مفتخر است تا چهارمین جشنواره روز فیزیک را در تاریخ ۱۵ آذرماه ۱۳۹۷ برگزار کند.

هدف اصلی این جشنواره آشنایی دانش آموزان با علم فیزیک و فضای دانشگاه است.

در این جشنواره، چارچوب کلی برنامه ها به شرح ذیل است:

  • معرفی گرایش ها و حوزه های مختلف فیزیک،
  • بازدید از آزمایشگاه ها،
  • بازدید  از غرفه های گرایش های مختلف،
  • اجرای آزمایش های جذاب فیزیکی،
  • سخنرانی های کوتاه فیزیکی،
  • برگزاری مسابقه.

مخاطبین اصلی این جشنواره یک روزه، دانش آموزان متوسطه دوره های اول و دوم هستند.

از تمامی دانش آموزان دوره های مربوطه، جهت شرکت در این جشنواره دعوت به عمل می آید.

گزارش مربوط به جشنواره روز فیزیک ۱۳۹۶

(ثبت نام گروهی شامل تخفیف می باشد. جهت ثبت نام گروهی، با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.)

(ثبت نام بسته شد.ظرفیت تکمیل)

 

 

پاسخ دهید