کارگاه متلب

 

 

کارگاه آموزش کار با نرم افزار متلب

مدرس مصطفی جان نثاری (دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی)

 

زمان: 5شنبه، 28 اردیبهشت و 4 خرداد 1396

ساعت 8 الی 18

مدت دوره: 16 ساعت

مکان: دانشکده فیزیک دانشگاه شهید بهشتی؛ کلاس 3

 

به کلیه شرکت کنندگان گواهی شرکت در دوره اعطا میشود.

به همراه داشتن لپ تاپ و نصب نرم افزار متلب ورژن جدید بر روی آن توصیه میشود.

 

هزینه ثبت نام: 30 هزار تومان

جهت ثبت نام کلیک کنید: ثبت نام

 

دبیر اجرایی دوره:

آماده سازی پوستر: نوید صالحی

جهت ثبت نام کلیک کنید: ثبت نام

پاسخ دهید