اکران فیلم نظریه همه چیز همراه با نقد علمی

اکران فیلم نظریه همه چیز همراه با نقد علمی (1)

پوستر اول اکران فیلم نظریه همه چیز همراه با نقد علمی

پخش فیلم نظریه همه چیز (مبتنی بر زندگی نامه استیون هاوکینگ) همراه با نقد علمی یکشنبه 13 اردیبهشت 94 ساعت 16 واقع در تالار ابن هیثم دانشکده فیزیک دانشگاه شهید بهشتی

اکران فیلم نظریه همه چیز همراه با نقد علمی (2)

پوستر دوم اکران فیلم نظریه همه چیز همراه با نقد علمی

پاسخ دهید