درگاه پرداخت انجمن

میتوانید مبلغ مورد نظر خود را جهت واریز به حساب انجمن وارد نمایید.

در قسمت توضیحات حتما منظور خود را جهت واریز مبلغ، ذکر نمایید. پس از پرداخت، میتوانید رسید خود را به آی دی تلگرام انجمن http://t.me.AE_physics ارسال نمایید.

درگاه پرداخت انجمن

  • زبان صفحه کلید خود را انگلیسی کنید
  • ۰ تومان
تماس با ما