کافه فیزیک سری جدید

 

اگر تابحال پرسیده باشید کافه فیزیک چیست؟

شاید نتوان پاسخ این سوال را آن طور که هست داد …
کافه فیزیک شاید هرچیزیست که بتواند جمعى علاقمند را دورهم گردآورده و ذهن های پرسشگر را به فکر وادارد، بین شما سوال ایجاد کند و کارى کند اگر نظرى دارید آنرا ارائه دهید؛ ممکن است همین حرف شما جواب یک سوال باشد!

کافه فیزیک شاید تنها تابلویى باشد، نشانه جمعى پرسشگر که دیگران را فرامیخوانند براى ملحق شدن به خودشان؛ پس نه میتواند متعلق به عده خاصى باشد، نه تفکری ویژه، و نه زمان و مکانى تعیین شده؛ ممکن است هرجا قرار گیرد و هر پرسشى را که مربوط به فیزیک یا یک دانشجوى فیزیک است، برانگیزد.

باشد که این تابلو شما را به دیگرانى معرفى کند که جوابشان نزد شماست.

 

با همه این پاسخ ها شما فکر میکنید کافه فیزیک چه میتواند باشد؟

برای ارتباط با گردانندگان کافه فیزیک از قسمت تماس با ما استفاده نمایید.

 

کانال تلگرام کافه فیزیک : @sbu_physicscafe

به جمع ما بپیوندید…  ☕️?

پاسخ دهید