جای اخلاق در میان معارف بشری کجاست؟ مروری اجمالی بر فرااخلاق معاصر

سخنران :          دکتر امیر صائمی

پژوهشگاه دانشهای بنیادی (IPM)

مکان : تالار ابن هیثم دانشکده فیزیک

زمان: سه شنبه 14 آذر 1396

ساعت  16 الی 17

 


چکیده :

در این سخنرانی به مرور مواضع مختلف فرااخلاق معاصر میپردازیم. مسئله اصلی در فرااخلاق معاصر این است که چگونه می توان اخلاق را در میان معارف بشری جای داد. از یک سو به نظر می رسد که ویژگی های اخلاقی دارای خصوصیاتی هستند که ویژگی های طبیعی ندارند. برای مثال معرفت به ناروا بودن اخلاقی امری سبب می شود که عقل ما الزام کند که آن کار را انجام ندهیم، در حالیکه به نظر نمی رسد که معرفت به اینکه امری فلان ویژگی فیزیکی را دارد سبب شود که عقل ما چیزی را بر ما الزام کند. از این نظر ویژگی های اخلاقی شبیه ویژگی های طبیعی نیستند. اما از سوی دیگر، ویژگی های اخلاقی مانند ویژگی های طبیعی قابل کشف هستند، برای مثال، همانطور که برای کشف واقعیت های علمی در پی شواهد هستیم برای کشف احکام اخلاقی به شواهد اتکا می کنیم. در سخنرانی چند تلاش معاصر برای جایابی اخلاق در میان معارف بشری را به صورت انتقادی مرور می کنیم.

پاسخ دهید