Quantum optics theory of electronic noise in coherent conductors

photo_2016-10-30_09-07-10

 

Quantum optics theory of electronic noise in coherent conductors

 

سخنران : دکتر فرزاد قاسمی (دانشگاه شربورک )

 

زمان : سه شنبه 4 آبان ساعت 16

 

مکان : دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده فیزیک، تالار ابن هیثم

 

مسئول اجرایی: فاطمه فرهادی

 

طراح پوستر: شیوا صداقت


چکیده:

دراین سخنرانی به میدان الکترومغناطیسی تولید شده توسط یک هادی همدوس که در آن انتقال الکترون به صورت کوانتمی قابل توصیف است می پردازم. در ابتدا یک رابطه ورودی-خروجی بین امواج الکترومغناطیسی ساطع شده و جریان الکترونی برقرار می کنیم. این معادله به ما اجازه می دهد تا نتیجه اندازه گیری میدان الکترومغناطیسی را با خواص آماری جریان الکترونی توضیح دهیم. علاوه بر این، این رابطه نشان می دهد که چگونه هادی تحت ولتاژ AC به عنوان یک محیط قابل تنظیم برای تولید حالت کوانتمی میدان قابل استفاده خواهد بود. در نهایت با استفاده از این مدل به توضیح نتایج ازمایشات اخیر در زمینه میدانهای اسکوئیز شده می پردازم.
نتایج این پژوهش اخیرا در ژورنال فیزیکال ریویو لترز چاپ شده است.


 

پاسخ دهید