گزارش تصویری مراسم روز استاد 93

مراسم باشکوه بزرگداشت مقام استاد سال 93 به همت انجمن علمی دانشجویی فیزیک دانشگاه شهید بهشتی در تاریخ 13 اردیبهشت 93 برگزار شد.

پاسخ دهید