گزارش تصویری ضیافت افطاری 93

گزارش تصویری افطاری دانشکده فیزیک سال 93 که به میزبانی خود دانشجویان و انجمن علمی دانشجویی فیزیک با حضور دانشجویان و اساتید فیزیک دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد به شرح زیر است.

پاسخ دهید