گزارش تصویری غرفه فیزیک جشنواره حرکت 94

گزارش تصویری برپایی غرفه انجمن علمی دانشجویی فیزیک در جشنواره حرکت داخلی 94 دانشگاه شهید بهشتی که از تاریخ 19 لغایت 23 اردیبهشت 94 برگزار شد به شرح زیر است.

پاسخ دهید