جشنواره روز فیزیک 97

جشنواره هماهنگ کشوری روز فیزیک سال 1397، در دانشکده فیزیک دانشگاه شهید بهشتی، در تاریخ 15آذر، توسط انجمن علمی دانشجویی فیزیک دانشگاه شهید بهشتی، با هدف معرفی فیزیک و جذابیت های آن به عموم، برگزار شد.

مهمانان جشنواره، دانش آموزان دوره متوسطه، دانشجویان و همه‌ علاقمندان به فیزیک بودند.

 

پاسخ دهید