• کافه فیزیک دوازدهم

    یکشنبه 24 آبان ۹۴ ساعت 12 الی 12:50 دانشکده فیزیک دفتر مدیر گروه با حضور گرم غلامرضا جعفری سید محمدصادق موحد محمد قربانعلیلو علی صادقی سیدعلی حسینی اسفیدواجانی محمد علی‌اکبری رضا فارغ‌بال و دیگر استادان دانشکده… ما قراره دور هم جمع بشیم، اساتید ... ادامه مطلب

 • کافه فیزیک دهم

    یکشنبه 10 آبان ۹۴ ساعت 12 الی 12:50 دانشکده فیزیک کلاس 2 با حضور گرم غلامرضا جعفری سید محمدصادق موحد محمد قربانعلیلو سیدعلی حسینی اسفیدواجانی محمد علی‌اکبری رضا فارغ‌بال و دیگر استادان دانشکده… ... ادامه مطلب

 • کافه فیزیک نهم

  دوشنبه 4 آبان ۹۴ ساعت 13 الی 15 دانشکده فیزیکدفتر مدیر گروه با حضور غلامرضا جعفری سید محمدصادق موحد محمد علی‌اکبری   ... ادامه مطلب

 • کافه فیزیک و آزمایش‌های فیزیکی

  کافه فیزیک در ترم زوج سال تحصیلی 93-94 در تالار ابن هیثم دانشکده فیزیک دانشگاه شهید بهشتی توسط انجمن علمی دانشجویی فیزیک سه شنبه ها ساعت 16:45-19 برگزار می شود. جایی برای پخش کلیپ های علمی ، مسابقه ، سخنرانی علمی ، اجرای آزمایش های ... ادامه مطلب

 • کافه فیزیک با طعم جدید

  کافه فیزیک در ترم زوج سال تحصیلی 93-94 در تالار ابن هیثم دانشکده فیزیک دانشگاه شهید بهشتی توسط انجمن علمی دانشجویی فیزیک سه شنبه ها ساعت 16:45-19 برگزار می شود. جایی برای پخش کلیپ های علمی ، مسابقه ، سخنرانی علمی ، اجرای آزمایش های ... ادامه مطلب

 • کافه فیزیک و پخش کلیپ

  کافه فیزیک در ترم زوج سال تحصیلی 93-94 در تالار ابن هیثم دانشکده فیزیک دانشگاه شهید بهشتی توسط انجمن علمی دانشجویی فیزیک سه شنبه ها ساعت 16:45-19 برگزار می شود. جایی برای پخش کلیپ های علمی ، مسابقه ، سخنرانی علمی ، اجرای آزمایش های ... ادامه مطلب

 • کافه فیزیک و ایده بازار

  کافه فیزیک در ترم زوج سال تحصیلی 93-94 در تالار ابن هیثم دانشکده فیزیک دانشگاه شهید بهشتی توسط انجمن علمی دانشجویی فیزیک سه شنبه ها ساعت 16:45-19 برگزار می شود. جایی برای پخش کلیپ های علمی ، مسابقه ، سخنرانی علمی ، اجرای آزمایش های ... ادامه مطلب

 • کافه فیزیک و سخن‌وری

  کافه فیزیک در ترم فرد سال تحصیلی 93-94 در تالار ابن هیثم دانشکده فیزیک دانشگاه شهید بهشتی توسط انجمن علمی دانشجویی فیزیک سه شنبه ها ساعت 16-18 برگزار می شود. جایی برای بحث‌های و کارهای علمی و جذاب، بدون خستگی ، کلیپ ... ادامه مطلب

 • کافه فیزیک و بحث‌های داغ

  کافه فیزیک در ترم فرد سال تحصیلی 93-94 در تالار ابن هیثم دانشکده فیزیک دانشگاه شهید بهشتی توسط انجمن علمی دانشجویی فیزیک سه شنبه ها ساعت 16-18 برگزار می شود. جایی برای بحث‌های و کارهای علمی و جذاب، بدون خستگی ... ادامه مطلب

 • کافه فیزیک یک فنجان قهوه داغ داغ

    کافه فیزیک در ترم فرد سال تحصیلی 93-94 در تالار ابن هیثم دانشکده فیزیک دانشگاه شهید بهشتی توسط انجمن علمی دانشجویی فیزیک سه شنبه ها ساعت 16-18 برگزار می شود. جایی برای بحث‌های و کارهای علمی و جذاب، بدون خستگی ... ادامه مطلب