سمینارها
sbuphysics

طراحی، رشد و مشخصه نگاری نیمه هادی های III-V با دستگاه “رونشستی پرتو ملکولی” ( MBE ) جهت ساخت افزارها فوق مدرن

  عنوان: طراحی، رشد و مشخصه نگاری نیمه هادی های III-V با دستگاه “رونشستی پرتو ملکولی” ( MBE ) جهت ساخت افزارها فوق مدرن سخنران:

ادامه مطلب
سمینارها
farzin

Gravitational lensing, exoplanet detection and life

  عنوان: Gravitational lensing, exoplanet detection and life سخنران: پروفسور سهراب راهوار (دانشگاه صنعتی شریف)   زمان :  شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ – ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۴:۳۰

ادامه مطلب
سمینارها
sbuphysics

Estimation and Control in Quantum World

عنوان: Estimation and Control in Quantum World سخنران:‌  Dr Ali Rezakhani Sharif University of Technology زمان : سه شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ – ساعت ۱۵ مکان : دانشگاه

ادامه مطلب
سمینارها
farzin

The Trouble with Quantum Mechanics

    عنوان: Aligned Carbon Nanotubes for Selective Gas Adsorption سخنران:‌ Angelo Bassi University of Trieste زمان : شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ – ساعت ۱۵ مکان : دانشگاه

ادامه مطلب
سمینارها
sbuphysics

چاپ سه بعدی

  عنوان: چاپ سه‌بعدی سخنران:‌ دکتر محمدرضا ریاحی دهکردی زمان : سه شنبه ۲۳ آذر ساعت ۱۶ مکان : دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده فیزیک، تالار ابن هیثم

ادامه مطلب
سمینارها
sbuphysics

طراحی، رشد و مشخصه نگاری نیمه هادی های III-V با دستگاه “رونشستی پرتو ملکولی” ( MBE ) جهت ساخت افزارها فوق مدرن

  عنوان: طراحی، رشد و مشخصه نگاری نیمه هادی های III-V با دستگاه “رونشستی پرتو ملکولی” ( MBE ) جهت ساخت افزارها فوق مدرن سخنران:

ادامه مطلب
سمینارها
farzin

Gravitational lensing, exoplanet detection and life

  عنوان: Gravitational lensing, exoplanet detection and life سخنران: پروفسور سهراب راهوار (دانشگاه صنعتی شریف)   زمان :  شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ – ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۴:۳۰

ادامه مطلب
سمینارها
sbuphysics

Estimation and Control in Quantum World

عنوان: Estimation and Control in Quantum World سخنران:‌  Dr Ali Rezakhani Sharif University of Technology زمان : سه شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ – ساعت ۱۵ مکان : دانشگاه

ادامه مطلب
سمینارها
farzin

The Trouble with Quantum Mechanics

    عنوان: Aligned Carbon Nanotubes for Selective Gas Adsorption سخنران:‌ Angelo Bassi University of Trieste زمان : شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ – ساعت ۱۵ مکان : دانشگاه

ادامه مطلب
سمینارها
sbuphysics

چاپ سه بعدی

  عنوان: چاپ سه‌بعدی سخنران:‌ دکتر محمدرضا ریاحی دهکردی زمان : سه شنبه ۲۳ آذر ساعت ۱۶ مکان : دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده فیزیک، تالار ابن هیثم

ادامه مطلب